+ 420 734 428 555
Volejte po-pá 9:00-17:00
 • Jaké existují poruchy příjmu potravy a jak se léčí?

  Poruchy příjmu potravy představují skupinu vážných psychologických stavů, které mají zásadní vliv na stravovací návyky a celkové zdraví jedince. Tyto poruchy se mohou projevit přehnaným stravováním, nedostatečným příjmem potravy, nebo nezdravými metodami kontroly tělesné hmotnosti. V tomto článku se dozvíte vše co potřebujete o poruchách příjmu potravy (zkráceně PPP) vědět. Co je to porucha příjmu…

  Autor: Julie  |   Zvěřejněno: 19. 6. 2024  |  Aktualizováno: 22. 7. 2024  |

  Poruchy příjmu potravy představují skupinu vážných psychologických stavů, které mají zásadní vliv na stravovací návyky a celkové zdraví jedince. Tyto poruchy se mohou projevit přehnaným stravováním, nedostatečným příjmem potravy, nebo nezdravými metodami kontroly tělesné hmotnosti. V tomto článku se dozvíte vše co potřebujete o poruchách příjmu potravy (zkráceně PPP) vědět.

  Apple with measuring tape 599554

  Co je to porucha příjmu potravy?

  Poruchy příjmu potravy jsou komplexní duševní onemocnění charakterizovaná nezdravým vztahem k jídlu, které může mít vážné dopady na fyzické a psychické zdraví člověka. Tato onemocnění se projevují různými způsoby, od extrémního omezování příjmu potravy, nekontrolovatelných záchvatů přejídání, nebo nezdravými metodami kontroly hmotnosti, jako je vyvolávání zvracení nebo zneužívání projímadel.

  Jaké jsou příčiny poruch příjmů potravy?

  Vznik poruch příjmu potravy často začíná nenápadně. Mnohdy jsou jejich spouštěčem touhy po lepší postavě, vyrýsovaných svalů, sportovních výkonech nebo snaha vyhovět očekáváním okolí či vlastním nárokům. Počáteční úspěchy mohou přinést chválu a pozornost, což může posílit přesvědčení, že se jedná o správný přístup. Tento pocit může vést k dalšímu omezení příjmu potravy a zvýšení fyzické aktivity v domnění, že to je správná cesta k dosažení cílů. Avšak, situace se může rychle zvrtnout a člověk může sklouznout do nebezpečného světa poruch příjmu potravy.

  Odhalit přesnou příčinu těchto poruch bývá obtížné. Není to jen o hubnutí; mnoho lidí se snaží zhubnout, ale jen u mála z nich to vyústí v poruchu příjmu potravy. Existuje mnoho potenciálních spouštěčů, zahrnujících faktory blízkého prostředí i vnitřní psychologické procesy.

  pexels polina tankilevitch 6516061

  Kdo nejvíce trpí poruchami příjmu potravy?

  Poruchy příjmu potravy mohou potenciálně postihnout každého, bez ohledu na věk, pohlaví nebo životní etapu. Ačkoli jsou tyto poruchy obecně spojeny s mladými ženami, mohou ovlivnit i muže a ženy v různých životních obdobích.

  Statistiky ukazují, že přibližně 5 % populace trpí nějakou formou poruchy příjmu potravy, přičemž tyto poruchy se nejčastěji vyvíjejí v dospívání a rané dospělosti.

  Zajímavé je, že muži tvoří až 25 % případů anorexie či bulimie a až 40 % případů záchvatového přejídání, což vyvrací běžný mýtus, že poruchy příjmu potravy jsou výhradně ženským problémem. Data ukazují, že tato problematika je široce rozšířená a může ovlivnit lidi bez ohledu na pohlaví.

  Sad man sitting alone in bathroom 2270731

  Poruchy příjmu potravy- druhy

  Existuje několik typů těchto poruch, z nichž každá má specifické charakteristiky a symptomy. Nejznámější druhy zahrnují:

  • Anorexia nervosa
  • Bulimia nervosa 
  • Orthorexie
  • Bigorexie
  • Psychogenní přejídání

  Anorexia nervosa

  Anorexia nervosa, často zkráceně nazývaná anorexie, je vážná porucha příjmu potravy, která se projevuje extrémním omezením příjmu potravy a intenzivním strachem z přibírání na váze. Jedinci trpící anorexií mají často zkreslené vnímání svého těla, vidí se jako obézní i přes to, že mají objektivně nízkou tělesnou hmotnost. Tato porucha může mít vážné fyzické a psychologické důsledky.

  Příznaky anorexie

  • Velmi nízká tělesná hmotnost: Jedinci s anorexií mají tělesnou hmotnost výrazně nižší než je zdravá pro jejich věk a výšku.
  • Intenzivní strach z přibírání na váze nebo tloustnutí: I přes nízkou tělesnou hmotnost se tito lidé obávají získání hmotnosti a neúměrně se zaměřují na svůj vzhled a tělesnou váhu.
  • Omezení příjmu potravy: Lidé s anorexií si záměrně udržují velmi nízký kalorický příjem a jsou velmi selektivní v tom, co jí, s cílem kontrolovat příjem kalorií a nepřibrat na váze. V pokročilejším stádium přestávají jíst úplně.

  Následky anorexie:

  • Podvýživa: Nedostatek základních živin může způsobit závažné zdravotní problémy, včetně snížené funkce imunitního systému, zpomalení růstu a vývoje u mladistvých, a ztráty svalové hmoty.
  • Osteoporóza: Nedostatek vápníku a vitamínu D, často spojený s anorexií, může vést k oslabení kostí, což zvyšuje riziko zlomenin.
  • Anémie: Nedostatek železa a dalších klíčových živin může vést k anémii, což způsobuje chronickou únavu a slabost.
  • Poruchy srdečního rytmu a snížená funkce srdce: Závažná podvýživa může vést k život ohrožujícím problémům se srdcem.
  • Amenorea: U žen může dojít k zastavení menstruace.
  • Psychologické problémy: Kromě zjevných fyzických aspektů anorexie jsou s touto poruchou často spojeny i duševní problémy, jako jsou deprese, úzkost, nízká sebeúcta a obsedantně-kompulzivní poruchy.
  pexels enginakyurt 3356489

  Bulimia nervosa 

  Bulimia nervosa, běžně označovaná jako bulimie, je další závažnou poruchou příjmu potravy, která se projevuje opakovanými záchvaty přejídání a na to následovanou reakcí, jako je vyvolávání zvracení, používání projímadel, přísné dietování nebo nadměrné cvičení, s cílem zabránit přibývání na váze. Tato porucha je charakterizována cyklem přejídání, které vede k pocitům viny a studu, a následných pokusů o „odčinění“ přijatých kalorií.

  Příznaky bulimie:

  • Záchvaty přejídání: Konzumace abnormálně velkých porcí jídla v krátkém časovém úseku, obvykle provázené pocitem ztráty kontroly nad jídlem.
  • Vyvolávání zvracení: Časté chodění do koupelny ihned po jídle ve snaze vyzvracet jídlo.
  • Zneužívání projímadel: Používání projímadel ve snaze jídlo ,,dostat co nejrychleji pryč”.
  • Nadměrné cvičení: Intenzivní fyzické cvičení i přes únavu, zranění nebo jiné negativní dopady na zdraví.
  • Časté a někdy drastické změny v tělesné hmotnosti
  • Emocionální a psychologické změny: Pocity deprese, úzkosti, viny nebo sebenenávisti po záchvatech přejídání; možné náladové výkyvy.
  • Sociální izolace: Vyhnout se jídlu ve společnosti nebo účast na sociálních akcích kvůli strachu z jídla nebo záchvatu přejídání.

  Následky bulimie:

  • Záněty a eroze jícnu: Vyvolávání zvracení může vést k poškození jícnu a žaludku, včetně zánětu, erozí, a dokonce i prasklin.
  • Problémy se zuby a dásní: Časté zvracení může způsobit erozi zubní skloviny, což vede k zvýšené citlivosti a zubnímu rozpadu. Dásně mohou být také zanícené a náchylné k infekcím.
  • Nepravidelné menstruační cykly až amenorea (ztráta menstruace), která je často spojená s hormonálními nerovnováhami způsobenými podvýživou a stresovým stavem těla.
  • Deprese a úzkost: Tyto duševní stavy jsou běžné u lidí s bulimií, často kvůli stresu a negativním myšlenkám spojeným s jejich tělesným obrazem a chováním spojeným s jídlem.
  • Nízké sebevědomí a obraz sebe sama: Bulimie často zvyšuje pocit sebenenávisti a nedostatečnosti, což může vést k izolaci a sociálnímu stažení.
  pexels andres ayrton 6551415

  Orthorexie

  Orthorexie je porucha, charakterizovaná posedlostí zdravým stravováním. Lidé s touto poruchou mají tendenci přikládat extrémní důležitost kvalitě a čistotě potravin, které konzumují. Toto chování může vést k významnému omezení stravy a následnému nedostatku důležitých živin a vitamínů, které tělo potřebuje. Pro osoby trpící orthorexií je kvalita potravin absolutní prioritou, a často tak přehnaně dbají na to, aby jídlo, které konzumují, splňovalo jejich striktní kritéria zdraví.

  Příznaky orthorexie:

  • Přehnané plánování jídel a extrémní úsilí věnované výzkumu a přípravě “zdravých” jídel.
  • Pocit viny nebo sebenávist, když se nedaří dodržovat přísné dietní standardy.
  • Sociální izolace kvůli potřebě dodržovat kontrolu nad tím, co jedí.
  • Významné ztráty v kvalitě života nebo zanedbávání radosti spojených s jídlem.
  • Fyzické problémy, jako jsou podvýživa nebo jiné zdravotní komplikace způsobené omezenou stravou.
  pexels elletakesphotos 1660027 1

  Bigorexie

  Bigorexie, známá také jako svalová dysmorfie nebo “Adonis komplex”, je porucha charakterizovaná touhou po zvětšování svalové hmoty a extrémním strachem z toho, že tělo není dostatečně svalnaté nebo silné. Lidé trpící bigorexií mají zkreslené vnímání svého těla, přičemž se cítí malí a slabí, i když mají ve skutečnosti silně vyvinuté svaly. Touto poruchou trpí ve velké množství převážně muži.

  Příznaky bigorexie:

  • Obsesivní cvičení: Jedinci trpící bigorexií tráví neúměrně mnoho času těžkým fyzickým cvičením, často ignorují únavu, zranění a nedbají na odpočinek.
  • Striktní stravovací režimy: Vyvíjejí velké úsilí do plánování a dodržování striktních diet, zaměřených na budování svalové hmoty a minimalizaci tělesného tuku.
  • Užívání doplňků nebo anabolických steroidů: Někteří lidé s bigorexií mohou sáhnout po doplňcích stravy nebo steroidech, aby urychlili svalový růst.
  • Izolace: Kvůli potřebě dodržovat svůj tréninkový a stravovací režim se mohou izolovat od rodiny a přátel
  • Psychické problémy: Úzkost, deprese a nízké sebevědomí jsou běžné, jelikož jedinci nikdy nejsou spokojeni se svým vzhledem nebo výkony.

  Psychogenní přejídání

  Psychogenní přejídání, známé také jako kompulzivní přejídání nebo binge eating disorder (BED), je porucha příjmu potravy charakterizovaná opakovanými epizodami přejídání, během kterých jedinec konzumuje velké množství jídla v krátkém časovém úseku a zároveň pociťuje ztrátu kontroly nad jídlem. Tato porucha se liší od bulimie nervosa tím, že po epizodách přejídání obvykle nenásledují kompenzační chování, jako je vyvolávání zvracení, používání projímadel nebo nadměrné cvičení.

  Příznaky psychogenního přejídání:

  1. Opakované epizody přejídání: Jedinci konzumují objektivně velké množství jídla během omezeného časového úseku (například dvouhodinového období).
  2. Pocit ztráty kontroly: Pocit, že nemohou přestat jíst nebo kontrolovat, co nebo kolik jí.
  3. Jídlo bez pocitu hladu: Jíst velké množství jídla i když se necítí hladoví.
  4. Jídlo až do nepříjemné plnosti: Jíst až do bodu, kdy se cítí nepříjemně plní.
  5. Tajné jezení: Jíst o samotě kvůli studu za množství jídla, které konzumují.
  6. Pocity viny nebo deprese po přejídání: Intenzivní pocity viny, deprese nebo sebepohrdání po epizodě přejídání.

  Možné příčiny psychogenního přejídání:

  • Emoční stres: Mnoho lidí, kteří se potýkají s psychogenním přejídáním, jí jako způsob, jak zvládat stres, úzkost nebo deprese. Jídlo může působit jako dočasná úleva od negativních pocitů.
  • Nízké sebevědomí a negativní sebehodnocení: Lidé s nízkým sebevědomím nebo ti, kteří jsou nespokojení se svým tělem, mohou používat jídlo jako způsob, jak si dodat pocit pohody.
  • Nuda nebo samota: Jídlo může být použito jako způsob, jak zaplnit prázdnotu nebo zabít čas, když se člověk cítí sám nebo znuděný.
  • Sociokulturní tlaky: Tlak na dosažení určitého vzhledu nebo tělesné hmotnosti může vést k nerealistickým očekáváním a nezdravému vztahu k jídlu.
  • Biologické faktory: Některé výzkumy naznačují, že u některých lidí může být psychogenní přejídání částečně ovlivněno genetikou nebo specifickými biologickými procesy, které ovlivňují hlad a sytost.
  • Zvyky z dětství: Výchovné metody nebo stravovací návyky zavedené v dětství mohou ovlivnit chování spojené s jídlem v dospělosti. Například lidé, kteří byli jako děti odměňováni jídlem, mohou mít tendenci hledat potěšení v jídle i jako dospělí.
  Compulsive eating disorder 604006

  Co dělat, když se objeví porucha příjmu potravy?

  Pokud máte pocit, že se u vás objevila porucha příjmu potravy, je důležité nebrat ji na lehkou váhu a nepodceňovat ji. Pokud poruchu nepodchytíte včas, velice těžko se s ní později bojuje. Dlouho podceňovaná a neřešená porucha příjmu potravy může mít veliké a nepříjemné následky, někdy bohužel i smrtelné. Řekneme si co dělat v několika krocích:

  1. Uvědomte si problém: Prvním krokem je přiznat si, že zde může existovat problém s jídlem. Toto je často obtížné, jelikož mnoho lidí s poruchami příjmu potravy může být v popření nebo se stydět za své chování.
  2. Vyhledejte pomoc: Důležitým krokem je vyhledání odborné pomoci. To zahrnuje konzultaci s praktickým lékařem, který může posoudit zdravotní stav a doporučit další kroky.
  3. Podpora blízkých: Sdílení svých problémů s důvěryhodnými osobami, jako jsou rodina nebo přátelé, vám může poskytnout důležitou emocionální oporu a pomoc. Blízcí mohou rovněž pomoci v hledání lékařské péče a být oporou během léčby.
  4. Vzdělávání se o poruchách příjmu potravy: Porozumění tomu, co porucha příjmu potravy obnáší, může pomoci jedinci i jeho rodině lépe zvládat situaci a rozumět různým aspektům léčby.
  5. Zapojení do terapeutického procesu: Léčba může zahrnovat individuální nebo skupinovou terapii, výživové poradenství, a v některých případech i léky. Je důležité aktivně se zapojit do navrhovaného léčebného plánu a pravidelně navštěvovat všechny terapeutické sezení.
  6. Nastavení realistických cílů a trpělivost: Léčba poruch příjmu potravy může být dlouhodobý proces, který vyžaduje čas, trpělivost a odhodlání. Je důležité nastavit si realistické cíle a být trpělivý.
  7. Péče o sebe: Kromě práce na stravovacích návycích je klíčová i celková péče o sebe, včetně zajištění dostatečného odpočinku, cvičení a udržování sociálních kontaktů, což vše může podporovat celkové zdraví a pohodu.

  Jak se zbavit poruchy příjmu potravy?

  Léčba je zaměřena na obnovu zdravého stravování, řešení psychologických aspektů poruchy a zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta. Léčba se může skládat z těchto aspektů:

  Psychoterapie: To je klíčová složka léčby. Mezi nejběžnější formy patří kognitivně-behaviorální terapie (CBT), která pomáhá pacientům identifikovat a měnit negativní myšlenkové vzorce a chování spojené s jejich poruchou. Další formy terapie mohou zahrnovat interpersonální terapii, rodinnou terapii a skupinovou terapii.

  Nutriční poradenství: Dietní poradenství s kvalifikovaným nutričním terapeutem je nezbytné pro obnovení zdravých stravovacích návyků. Nutriční terapeut pomůže pacientům sestavit vyvážený jídelníček, který zabezpečí dostatečný příjem živin a pomůže obnovit normální stravovací chování.

  Lékařský dohled: V některých případech, zejména u těžké anorexie, může být nutná hospitalizace pro stabilizaci zdravotního stavu. Lékaři mohou monitorovat vitální funkce, spravovat nutriční podporu a léčit jakékoli zdravotní komplikace.

  Léky: I když neexistují léky specificky schválené pro léčbu poruch příjmu potravy, některé léky, jako jsou antidepresiva, mohou být užitečné v léčbě spjatých symptómů, jako jsou deprese a úzkost.

  Podpora a vzdělávání: Vzdělávání pacientů a jejich rodin o poruchách příjmu potravy je klíčové. Podpora ze strany rodiny a přátel může významně přispět k úspěšnému zotavení pacienta.

  Zanechte první komentář

  Pečtěte si další články z našeho blogu:

  Poslední recenze našeho obchodu

  Powered byCusRev
  5,0
  Založeno na 94 recenzích
  5 hvězdiček
  97
  97%
  4 hvězdičky
  3
  3%
  3 hvězdičky
  0%
  2 hvězdičky
  0%
  1 hvězdička
  0%
  1-5 z 5 recenzí
  1. MŠ

   Úplná spokojenost

  2. EP

   Jako vždy vše v pořádku.

  3. IC

   Doporučuji, je skvělý

  4. P

   Rychlé dodání ,skvělá komunikace

  5. VŠ

   Vše v pořádku 😉 mohu doporučit.

  Všechny recenze